HERKOMST

De padelbanen worden gemaakt in het Noord – Westen van Spanje waar de weersinvloeden van de Pyreneeën en de Atlantische oceaan merkbaar zijn. Hier ligt in de winter regelmatig een pak sneeuw en is de regenval veel heviger dan aan de oostkant van Spanje waar de meeste Padel leveranciers gevestigd zijn. Onze Spaanse fabrikant is een hoog aangeschreven bedrijf waar vader en oom de bedrijfsvoering geleidelijk overdoen aan de huidige directeur en zoon. Al meer dan 25 jaar produceren zij Padel banen en zijn zij toonaangevend voor geheel noord west Spanje. Zij zijn één van de uitzonderingen in Spanje die de banen in eigen fabriek produceren in tegenstelling tot de meeste leveranciers van Padel banen. Wij hebben honderden banen van de door hun geproduceerde banen gezien. Sommige staan er al 25 jaar  en anderen hebben wij zien bouwen en hebben wij geholpen met het opzetten om het proces mee te maken. De gehele kooi constructie wordt in eigen fabriek vervaardigt, het glas wordt door een glas boer aangeleverd evenals de bouten en lampen (Philips). Het Thermisch verzinken van de kooien gebeurt in een specialistische fabriek op ongeveer 150 km van de Padel fabriek. Het poeder coaten vindt echter weer plaats in de Padel fabriek. De kunstgras vloer wordt door onze partner Edel gras Nederland geleverd omdat dit goedkoper is en naar onze mening prettiger werkt bij eventuele onvolkomenheden. De  vloer is het meest aan slijtage onderhevig. Het grondwerk en de fundering wordt aangelegd door een gerenommeerd Nederlands grondwerk bedrijf welke alle materialen en machines in eigen beheer heeft.

“CONCURRENTIE”

Het gros van de leveranciers koopt de padelbanen in bij één fabriek in Oost – Spanje maar exporteren deze onder eigen naam. De kwaliteit van deze banen is vrijwel altijd hetzelfde en afgestemd op de weersomstandigheden van het zachte Mediterrane klimaat en in de meeste gevallen niet geschikt voor koude maar vooral natte omstandigheden. Daarnaast zijn er ook enkele Nederlandse producenten. Daar zien wij echter vaak dat de regelgeving van de IPB niet gevolgd wordt en dat men “oplossingen” in de baan verwerkt welke fraai ogen echter niet toegestaan zijn. Nederlandse leveranciers die de banen in Nederland laten maken geven aan dat de banen uit Spanje slecht zijn en snel roesten of dat er een inferieur staal wordt gebruikt. Wij kunnen U garanderen dat dit bij onze banen absoluut niet het geval is. Daarbij voldoen onze banen volledig aan de geldende eisen van de Internationale Padel Bond en zijn wij de enige leverancier van Padel banen welke voor buiten accommodaties voldoen aan de Nederlandse wetgeving voor constructies en glas.

BASISVOORWAARDEN

Alle Padelbanen moeten voldoen aan bepaalde basisvoorwaarden waarvan de belangrijkste zijn het produceren naar de door de Internationale Padel Bond opgelegde regelgeving en de wettelijke vereisten binnen de Nederlandse wetgeving zoals hiervoor en hieronder beschreven. Het enige onderscheid dat men kan maken is met betrekking tot “indoor banen” en “outdoor banen”. Indoor banen kunnen goedkoper geleverd worden omdat Elektrolytisch verzinken veelal volstaat (mits droog en warm) en de dikte van het staal met 2 mm dik genoeg is. Outdoor banen moeten Thermisch verzinkt worden en de dikte van het staal moet op sommige plaatsen minimaal 4 mm bedragen wil je voldoen aan de Nederlandse wetgeving en een constructie produceren die berekend is op 50 levensjaren. Dit heeft alles te maken met de windbelasting van de glazenwanden en de strengere eisen die men daar in Nederland voor handhaaft.

Zowel de Padel ForceHybrid  en Extreme Vision voldoen aan de basisvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Tevens zijn de volgende punten standaard opgenomen in de banen:

  1. De Padel baan wordt volledig gelast en voorbereid (voorboren etc) waarna deze thermisch verzinkt wordt (eventueel bij een binnen baan elektrolytisch, zie hiervoor). Er wordt tijdens het opzetten dus absoluut niet meer gelast of zink verwijdert van de staal laag. De constructie is daardoor roestvrij.
  2. Buitenbanen worden standaard geleverd met 4 mm dik staal op sommige onderdelen van de constructie. Dit om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, zie hiervoor.
  3. Elke constructie kan ademen om zo condensvorming in de stalen constructie af te kunnen voeren.
  4. De gehele constructie is 1 cm los van de grond behalve waar uiteraard de voetplaten vast gemaakt zijn aan de betonnen funderingsbalk. Doordat de staalconstructie los is van de grond zal deze langer meegaan. Dit is puur een extra zekerheid. Vergelijk het met “oude hekwerken” die om tennisbanen heen staan en de nieuwe van tegenwoordig. De oude werden geplaatst in betonnen poeren waarbij het staal en een stuk van de poer boven het maaiveld uit kwamen. Deze oude hekwerken zijn onverwoestbaar. De nieuwe hekwerken slaat men zo de grond in. Deze rotten naar verloop van tijd allemaal weg op maaiveld hoogte.
  5. Het glas gaat aan de binnenkant van de kooi naadloos over in “de netten”.
  6. RVS betekent bij ons ook echt Roest Vrij Staal. Alleen de hoogste kwaliteit wordt gebruikt.

ONDERGROND EN FUNDERING

De opbouw van de ondergrond is afhankelijk van de situatie en omstandigheden ter plaatsen. Onze voorkeur gaat te allen tijde uit naar een betonnen ring waarop de hekken en glazenwanden gemonteerd worden. Goedkopere oplossingen zoals Stelconplaten kunnen wij ook aanbieden maar heeft zeer zeker niet onze voorkeur. Voor de ondergrond (buiten) kiezen wij het liefst voor een opbouw zoals traditioneel ook bij tennisbanen wordt gebruikt met 30 cm zand en 10 cm lavasintels. Echter zijn oplossingen met bijvoorbeeld drainbeton of schoon puin met daarop 10 cm lavasintels ook mogelijk. Ze hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen voor wat betreft levensduur, drainage en speeleigenschappen en ook hun eigen prijskaartje. Kortom, voor de fundering en ondergrond hebben we legio oplossingen echter is dit afhankelijk van de situatie en kunnen wij hier geen duidelijke richtlijn voor geven anders dan dat wij een sterke voorkeur hebben voor degelijkheid. Deze is het beste te behalen met een betonnen ring voor wat betreft de fundering. Als de fundering niet goed is en de glazenwanden komen onder spanning te staan door verzakkingen kan geen enkele Padel constructie dit opvangen, zelfs niet die van i4Padel bv. Wel kunnen wij helpen de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact op om alle voor- en nadelen te overwegen.

WELKE PADELBAAN KIES IK?

Zowel de Padel ForceHybrid  en Extreme Vision zijn te modificeren naar uw wensen. U kunt uw eigen baan samenstellen waarbij wij u graag helpen en adviseren. Aangezien alle drie de banen van i4Padel voldoen aan de regelgeving van de Internationale Padelbond, de wetgeving in Nederland en aan de 6 punten zoals hierboven beschreven, wordt de keuze een stuk eenvoudiger. Het gaat nu alleen nog maar om het te besteden budget en het uiterlijk (kleur en model bijvoorbeeld) dat past binnen de wensen en omgeving.

Padel Force

Padel Hybrid

Padel Extreme Vision